cialis 20mg


Giải pháp công cộng

• Chiếu sáng cộng cộng là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống đô thị. Một hệ thống chiếu sáng công cộng cần đáp ứng các yêu cầu về thẩm mĩ, ổn định, an toàn, tin cậy đồng thời tiết kiệm điện, hiệu suất cao và thân thiện với môi trường. Vì vậy, khi lựa chọn thiết bị chiếu sáng này cần lựa chọn nguồn sáng và thiết bị chiếu sáng công suất cao, tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng. Ngoài ra, các thiết kế chiếu sáng cần đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về chất lượng ánh sáng, độ đồng đều ánh sáng và hình thức chiếu sáng hợp lí.

• Sản phẩm được sử dụng trong chiếu sáng công cộng như LED pha, LED công cộng.