cialis 20mg

LED Âm Trần

ct-atxxs94

CT-AT15S-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 15W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                           5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 1650 - 1800lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at05t

CT-AT05T-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 5W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                           5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 550 - 600lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at07t

CT-AT07T-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 7W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                           5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 770 - 840lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at12t

CT-AT12T-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 12W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                           5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 1320 - 1440lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at15t

CT-AT15T-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 15W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                           5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 1650 - 1800lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at07v

CT-AT07V-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 7W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 770 - 840lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at12v

CT-AT12V-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 12W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 1320 - 1440lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at18v

CT-AT18V-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 18W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 1980 - 2160lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at07la

CT-AT07LA-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 7W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 770 - 840lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at10j

CT-AT10J-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 10W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 1100 - 1200lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at25i

CT-AT25I-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 25W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 2750 - 3000lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-at09a

CT-AT09A-C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 9W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                           5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 550 - 600lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết