cialis 20mg

LED Tấm

Results 1 - 8 of 8
ct-ta12b

CT-TA12B-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 12W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 800 - 900lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-ta16b

CT-TA16B-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 16W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 1400 - 1500lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-ta24b

CT-TA24B-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 24W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 2150lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-ta36b

CT-TA36B-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 36W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 2988 - 3168lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-ta12a

CT-TA12A-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 12W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 800 - 900lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-ta16a

CT-TA16A-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 16W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 1400 - 1500lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-ta24a

CT-TA24A-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 24W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 2150lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết

ct-ta36a

CT-TA36A-W / -C

CHIP LED: Epistar (Đài Loan)
CÔNG SUẤT: 36W
NHIỆT ĐỘ MÀU: 2850 - 3200K (W)
                          5500 - 6000K (C)
QUANG THÔNG: 2988 - 3168lm
ĐIỆN THẾ: AC 85 - 265V

Xem chi tiết